W tej kategorii zamieszczone są kursy oraz warsztaty e-learningowe, których zadaniem jest pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji zawodowych lub rozwinięciu umiejętności potrzebnych w codziennej pracy zawodowej. 

Opis: Celem szkolenia jest opanowanie i umiejętność zastosowania w praktyce najważniejszych funkcji i narzędzi dostępnych w programie LibreOffice Writer .

Zamów dostęp

Opis: Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy, wymogów stawianych pracownikom biur podróży, zasad funkcjonowanie biur podróży w Polsce, aktualnych regulacji prawnych, zasad profesjonalnej obsługi klienta, wybranych systemów rezerwacji, wybranych dokumentów upoważniających do podróżowania oraz zasad bezpieczeństwa w trakcie podróżowania.

Zamów dostęp

Opis: Celem szkolenia jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienie kwalifikacji oraz wzbogacenie dotychczasowego warsztatu pracy animatora / dydaktyka. Szkolenie koncentruje się przede wszystkim na praktycznych zagadnieniach dotyczących prowadzenia animacji gier i zabaw, ze szczególnym nastawieniem na zajęcia prowadzone z dziećmi.

Zamów dostęp

Animator czasu wolnego to nazwa stanowiska pracy w hotelarstwie, która określa pracownika, zajmującego się organizacją czasu wolnego ludzi, przebywających w ośrodkach wczasowych i turystycznych.Podstawowa funkcja animacji czasu wolnego to zapewnienie turystom rozrywek podczas ich pobytu w danym miejscu. Najczęściej przybiera to postać zorganizowanego programu animacyjnego, w którym znaleźć można zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne i specjalne animacje dla dzieci.

Zamów dostęp

Z przyjemnością zapraszamy do udziału w interaktywnych warsztatach internetowych z zakresu obsługi programu Excel 2010 na poziomie średniozaawansowanym.

Oferujemy:

  1. Nielimitowany dostęp do platformy szkoleniowej przez okres 3 miesięcy.

  2. 8 modułów tematycznych.

  3. 39 lekcji, w których krok po kroku wyjaśniamy wykonania najważniejszych czynności w programie Excel 2010. 

  4. Ponad 190 terminów przydatnych w pracy z programem.

  5. Materiały szkoleniowe w postaci 150 stronicowego ebooka.

  6. Zaświadczenie wg. wzoru MEN potwierdzające udział w szkoleniu.

Zamów dostęp

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczeniem przedsiębiorcom oraz kierownikom i menagerom niskiego i średniego szczebla praktycznej wiedzy w zakresie rozpoznawania typów trudnych pracowników, niwelowania negatywnych skutków ich działania oraz prowadzenia rozmów dyscyplinujących z pracownikami.

Zamów dostęp