Celem kursu jest zdobycie, powtórzenie lub pogłębienie wiedzy na temat możliwości rozpoznawania autentyczności znaków pieniężnych. Poznanie metod zabezpieczenia waluty polskiej oraz aktualnych regulacji prawnych w zakresie obrotu środkami płatniczymi.

Zamów dostęp

Podstawowymi celami szkolenia jest przybliżenie uczestnikom problematyki dotyczącej weryfikacji potencjalnego kontrahenta oraz uzyskanie odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Dlaczego należy weryfikować kontrahenta?

 • Co wpływa na ocenę kontrahenta?

 • Jakie informacje mogą  się przydać przy weryfikacji kontrahenta?

 • Dlaczego należy ustalać sytuację finansową kontrahenta?

 • Dlaczego warto ustalać formę prawną kontrahenta?

 • Kto może podpisać wiążącą umowę?

 • Symptomy problemów ? po czym poznać, że przedsiębiorstwo może mieć problemy

 • Metody zabezpieczenia współpracy z kontrehentem

 • Procedura weryfikacji kontrahenta

 • Co zawiera CEIDG?

 • Co zawiera raport KRS?

 • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

 • Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

 • Co zawiera księga wieczysta?

 • Czy certyfikat dla firmy rzeczywiście świadczy o jej solidności?

Zamów dostęp

Opis: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie wdrożania proekologicznych standardów w firmie. Dzięki nim można:

 • Zmniejszyć koszty prowadzonej działalności gospodarczej,
 • Lepiej wykorzystywać posiadane środki i materiały,  
 • Zwiększyć reputację swojej firmy,
 • Zdobyć przewagę nad konkurencją,
 • Zyskać nowych klientów,
 • Zadbać o środowisko naturalne.
 • Wprowadzenie proekologicznych działań i zachowań w firmie w cale nie jest kosztowne, o czym możesz przekonać się z treści naszego szkolenia.

Zamów dostęp

Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie rodzicom i opiekunom dzieci w wieku 4 -1 6 lat kompleksowej wiedzy w zakresie prowadzenia edukacji finansowej w warunkach domowych.

Zamów dostęp

Opis: Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie oszczędzania oraz zarządzania budżetem domowym.

Każdy kursant otrzymuje unikatowy certyfikat ukończenia szkolenia.

Zamów dostęp