Opis: Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie jego uczestnikom niezbędnej wiedzy, wymogów stawianych pracownikom biur podróży, zasad funkcjonowanie biur podróży w Polsce, aktualnych regulacji prawnych, zasad profesjonalnej obsługi klienta, wybranych systemów rezerwacji, wybranych dokumentów upoważniających do podróżowania oraz zasad bezpieczeństwa w trakcie podróżowania.

Zamów dostęp

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest dostarczeniem przedsiębiorcom oraz kierownikom i menagerom niskiego i średniego szczebla praktycznej wiedzy w zakresie rozpoznawania typów trudnych pracowników, niwelowania negatywnych skutków ich działania oraz prowadzenia rozmów dyscyplinujących z pracownikami.

Zamów dostęp

Dzięki tym warsztatom dowiesz się? 

  • Jak tworzyć tradycyjne mapy myśli,
  • Jak tworzyć mapy myśli przy pomocy programu komputerowego,
  • Gdzie możesz zastosować mapy myśli w praktyce,
  • Zyskać możliwość oszczędzenia czasu potrzebnego na tworzenie notatek,
  • Jak zwiększyć swoją produktywność,
  • Jak lepiej i szybciej przyswajać nowy materiał.

Zamów dostęp