Aktualności

Mapy myśli: Tworzenie kreatywnych notatek (warsztaty e-learningowe)

Mapy myśli: Tworzenie kreatywnych notatek (warsztaty e-learningowe)

by Akademia Nowoczesna Edukacja -
Number of replies: 0

Opis: Podstawowym celem naszych warsztatów e-learningowych, jest przekazanie jego uczestnikom wiedzy w zakresie niezbędnym do samodzielnego stworzenia mapy myśli metodą tradycyjną, a także przy pomocy programów komputerowych.

Dzięki udziałowi w naszych warsztatach, uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób mapy myśli można wykorzystać w sposób praktyczny w różnych dziedzinach życia. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli również samodzielnie wykonywać przygotowane przez nas zadania praktyczne.

 

Program szkolenia:

 1. Geneza map myśli

 2. Słownik map myśli: Te pojęcia warto znać

 3. Najbardziej znani zwolennicy nielinearnego notowania w historii

 4. Przykłady map myśli

 5. Zastosowanie map myśli w praktyce

 6. Korzyści ze stosowania map myśli

 7. Zasady własnoręcznego tworzenia map myśli

 8. Zasady tworzenia map myśli przy użyciu programu

 9. Mapy myśli ? Najczęściej popełniane błędy

 10. Mapy ręczne vs Mapy w programach komputerowych

 11. Oprogramowanie do tworzenia map myśli

 12. Czym kierować się przy wyborze programu do tworzenia map

 13. Zadania warsztatowe

Zobacz więcej szczegółów