User blog: Akademia Nowoczesna Edukacja

Picture of Akademia Nowoczesna Edukacja
by Akademia Nowoczesna Edukacja - Saturday, 12 July 2014, 12:49 AM
Anyone in the world

W celu utworzenie nowej kategorii kursów na platformie Moodle, po zalogowaniu się na koncie użytkownika z uprawnieniami administratora, z bocznego menu Administracja musimy wybrać Administracja serwisu, a następnie z rozwiniętego menu wybieramy opcję Kursy
i Dodaj kategorię. Po wykonaniu tej czynności automatycznie zostaniemy przeniesieni do generatora kategorii kursów, gdzie możemy zdefiniować podstawowe parametry nowej kategorii:

  • Kategoria nadrzędna - jeśli w rozwijanym menu zaznaczymy opcję Góra, to nowo utworzona przez nas kategoria będzie kategorią nadrzędną. Wybranie każdej innej opcji spowoduje, że utworzona kategoria będzie funkcjonować jako podkategoria w już istniejącej kategorii.
    W razie potrzeby nasz wybór będzie można w przyszłości zmodyfikować,
  • Nazwa kategorii - w tym miejscu nadajemy unikalną nazwę dla naszej nowej kategorii,
  • ID kategorii - Numer ID kategorii kursu jest używany przy współpracy z zewnętrznymi systemami np. sklepami internetowymi i nie jest nigdzie wyświetlany. Jeśli kategoria ma oficjalna nazwę kodową, może być ona przez nas wprowadzona. W przeciwnym razie polo może zostać puste.
  • Opis - jak sama nazwa wskazuje jest to pole, w którym możemy wprowadzić opis nowej kategorii. Nie jest to jednak pole obowiązkowe.

Po wprowadzeniu wszystkich parametrów klikamy w przycisk Utwórz kategorię, co spowoduje, że nowa kategoria zostanie utworzona.

[ Modified: Saturday, 12 July 2014, 1:32 AM ]